Z čoho sa skladá systém centrálneho vysávania

Princíp centrálneho vysávania
Rozmiestnenie v dome

Systém centrálneho vysávania pozostáva zo sacieho agregátu (vysavač) ktorý je zvyčajne umiestnený v garáži, suteréne alebo technickej miestnosti.  Tento je napojený na  potrubné rozvody centrálneho vysávania ktoré sú ukončené sacími zásuvkami - prípojnými miestami pre vysávaciu hadicu. Rozvodné potrubie je kostrou centrálneho vysávacieho systému budovy.

Sacie zásuvky sa umiestňujú strategicky tak, aby s jedného miesta bolo možné vysávanie viacerých miestností. Takéto miesta sú obyčajne chodby, haly a pod.

Ďalšou klasickou alternatívou zásuviek je kuchynská štrbinová zásuvka Dustpan. Táto umožňuje odsávanie metlou nametenej nečistoty od podlahy. Umiestnená je v sokli kuchynskej linky.

Obľúbeným koncovým zariadením je VROOM - zabudovateľný box so samonavíjacou hadicou do skrinky kuchynskej linky a pod...

Jedinečnosťou značky centrálnych vysavčov CYCLOVAC je systém skrytej hadice RETRAFLEX, kde celá hadica je skrytá (vtiahnutá) v potrubí centrálneho vysávania. Po otvorení zásuvky vytiahnutím potrebnej dĺžky hadice zaistíme hadicu v zásuvke, zapneme sanie a vysávame. Nakoniec odistením hadice v zásuvke podtlak vsaje hadicu do potrubných rozvodov, resp. zásuvky. Vypnutím vypínača sa agregát zastaví.

Sytém RETRAFLEX vyžaduje špeciálne konštrukčné potrubné prvky a mimoriadne optimalizované trasy potrubných rozvodov. Odmenou za zvýšené náklady je ešte lepší komfort vysávania a odpadá priestor na skladovanie hadice.